Záložníci
Mária
Mihaldová
Silvia
Svrčková
Katarína
Samcová
Eva
Valášková
Alexandra
Martincová
Erika
Randová
Obrancovia
Miroslava
Hrošová
Helena
Furmánková
Lenka
Mahútová
Daniela
Kianičková
Helena
Mikulíková
Jaroslava
Kyselová
Martina
Beliančinová
Zuzana
Kačeríková
Mária
Homolová
Útočníci
Tatiana
Hrobáriková
Andrea
Hýllová
Mária
Bugáňová
Monika
Kullová
Alžbeta
Kekelyová
Brankári
Katarína
Hrivíková